Categories
Uncategorized

RS validāciju datu analīze

Šis ir pirmais raksts no vairāku rakstu sērijas par Rīgas transporta sistēmu un nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai nodrošinātu labākas mobilitātes iespējas pilsētas iedzīvotājiem un tās ciemiņiem, kā arī efektīvu esošo līdzekļu izmantošanu. Šajā rakstā apskatīsim datus par pasažieru veiktajām validācijām Rīgas Satiksmes maršrutu tīklā, Rīgas Domes piešķirtajām atlaižu kategorijām un kā tās tiek reāli izmantotas.

Raksts ir tapis sadarbībā ar Igoru Kļaviņu (https://twitter.com/KlavinsIgors, igors@progresivie.lv), kurš kandidē Rīgas Domes vēlēšanās no Attīstībai/Par!, “PROGRESĪVIE” kopīgā saraksta Nr.38.

Raksts ir sadalīts 4 daļās: pirmajā daļā ir apraksts par autoru izmantotajiem datiem un apkopojums apr RD piešķirtajām atlaidēm, kā arī to ietekmi uz pieejamo biļešu skaitu un struktūru. Otrajā daļā ir vispārīga analīze par veiktajām validācijām, lietotāju skaitu un to dalījums dažādos griezumos. Trešajā daļā tiek detalizētāk analizēti dati par atsevišķām atlaižu saņēmēju kategorijām un tiem, kas maksā pilnu vai daļēju cenu. Noslēdzošajā sadaļā ir secinājumi. Pielikumā ir apkopotā statistika par katru pasažieru kategoriju. 

Kopsavilkums: autoru rīcībā ir RS veikto validāciju dati par gada pirmajiem 6 mēnešiem. Covid19 izraisītā krīze ir būtiski samazinājusi veikto validāciju skaitu (gandrīz 5 reizes), bet unikālo klientu skaits ir samazinājies tikai 3 reizes. Lielākā daļa (gandrīz 85%) no veiktajām validācijām ir ar viena vai cita veida Rīgas Domes dotāciju, tikai 13% no validācijām ir par pilnu cenu. 88% no klientiem veic mazāk nekā 60 validācijas mēnesī, toties atlikušie 12% veic gandrīz 50% no visām validācijām. Maksimālāis validāciju skaits vienam pasažierim pārsniedz 470 validācijas mēnesī. No tiem klientiem, kas maksā par braucienu (pilnu vai daļēju cenu) vairāk nekā 127 tūkstoši izvēlas stundas braucienu biļetes. Rīga ir vienīgā no Baltijas valstu galvaspilsētām, kur saglabājušās viena brauciena biļetes vai abonementi vienam maršrutu veidam, Tallinā un Viļņā ir tikai laika biļetes. Atsevišķās atlaižu kategorijās ir ļoti maz unikālo klientu, piemēram, neklātienē izglītojamie vecumā līdz 19 gadiem ir vien 8, ilgstoši sociālās aprūpes centros dzīvojošie ir vien 16 unikāli lietotāji.

Autoru rīcībā ir dati par visām RS transportlīdzekļos veiktajām validācijām šā gada pirmajos 5 mēnešos (janvāris-maijs). Datu struktūra ir sekojoša:

Datu lauksApraksts
Mēnesis, gadsMēnesis, kurā fiksēti dati (janvāris-maijs). Ir pieejami dati tikai mēneša griezumā
Kertes numursPersonalizētā e-talona numurs
Product IDValidācijā izmantotā biļešu produkta identifikators
ProduktsSaīsinātais produkta nosaukums
Validācijas daudzumsAr konkrēto karti un produktu veikto validāciju skaits norādītajā mēnesī

Kopumā ir vairāk nekā 2 miljonu ierakstu par 35+ miljoniem veikto validāciju. Ņemot vērā lielo datu apjomu, to apstrādei tiek izmantots Microsoft Power BI, kas ļauj gan apkopot statistiku dažādos griezumos, gan arī ērti vizualizēt šos datus.

Turpināsim ar nelielu atkāpi par Rīgas Domes noteiktajām atlaidēm dažādām pasažieru kategorijām un to ietekmi uz Rīgas Satiksmes biļešu veidiem un struktūru. Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumam (https://likumi.lv/doc.php?id=159858) un no tā izrietošajiem citiem normatīvajiem aktiem, Rīgas Dome ir noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus 20 pasažieru grupām (https://likumi.lv/doc.php?id=215859). RD piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus var iedalīt 3 kategorijās – 

 • 100% atlaide (piemēram, skolniekiem, nestrādājošiem pensionāriem, personām, kas vecākas par 75 gadiem), 
 • daļēja atlaide (studenti, pedagogi, sociālie darbinieki),
 • atlaide rīdzinieka kartes īpašniekiem (personas, kas deklarējušas savu dzīvesvietu Rīgā vai kurām pieder īpašums Rīgā).

Ņemot vērā, ka Rīgas Satiksme piedāvā vairāku veidu biļetes (stundas biļetes, viena brauciena biļetes, mēnešbiļetes vienam transporta veidam vienā maršrutā, mēnešbiļetes visiem transportiem) un atlaides tiek attiecinātas uz visiem biļešu veidiem, Rīgas Satiksmei ir 108 biļešu dažādu veidi (pilns saraksts pieejams šiet: https://www.rigassatiksme.lv/files/1_pielikums_bilesu_veidu_saraksts_15_junijs_2020_ml_(002).pdf). Lielais produktu skaits apgrūtina jēgpilnas statistikas apkpoošanu, kā arī bieži vien ir grūti saprotams arī pašiem klientiem, kādu tad īsti produktu tiem izvēlēties. Tas noteikti neatvieglo arī sistēmas administrēšanu pašam uzņēmumam.

Jāatzīmē, ka piemēram Viļņā, kopumā ir 174 dažādu biļešu veidi (http://www.vilniustransport.lt/en/pages/prices), bet Tallinā tikai 10 biļešu veidi. Tomēr būtiski atzīmēt, ka abās kaimiņvalstu galvaspilsētās biļešu struktūra ir orientēta uz laika  braucieniem (30 min, stundas, dienas, 3 dienu un tā tālāk), bez ierobežojumiem kādam konkrētam transporta veidam vai tikai vienam braucienam.

Kā var redzēt zemāk esošajā grafikā Covid19 izraisītā krīze ir būtiski ietekmējusi arī pasažieru skaitu RS maršrutos, aprīlī pasažieru skaita kritums salīdzinājumā ar janvāri un februāri ir gandrīz 5 reizes, no vairāk kā 11 miljoniem validāciju gada sākumā līdz 2 miljoniem aprīlī un 2.9 miljoniem maijā. Turpretī kritums klientu skaitā, kas izmanto personalizētās viediļetes ir vairāk kā 3 reizes no 351 tūkstots līdz 101 tūkstotim (dzelteno jeb nepersonificēto viedbiļešu statistika ir apkopota tikai pa produktu veidiem, jo tur nav iespējams notiekt unikālo lietotāju skaitu), savukārt unikālo klientu skaits ir samazinājies tikai trīs reizes, no 350 tūkstošiem gada sākumā uz 100 tūkstošiem aprīlī:

Sagrupējot veiktās validācijas ņemot vērā atlaižu kategorijas (100% atlaide, daļēja atlaide, rīdzinieku karte, dzeltenās biļetes un pilna cena), ir redzams, ka lielākā daļa no validācijām tiek veiktas izmantojot kartes, kuru lietotāji saņem vai nu daļēju vai pilnu atlaidi. Krīzes laikā to pasažieru kategorijā, kas maksā pilnu cenu vai brauc ar dzeltenajām biļetēm samazinājās salīdzinoši mazāk (1.5 miljons veikto validāciju februārī, 800 tūkstoši aprīlī un maijā jau 1.19 miljoni validāciju kategorijā “Pilna cena”), kas ir izskaidrojams ar to, ka šī pasažieru kategorija ir mazāk elastīga uz dažādām izmaiņām (nepieciešamība braukt sabiedriskajā transportā saglabājās un nav pieejamas citas alternatīvas), tanī pašā laikā tas norāda uz to, ka arī lielais pasažieru skaits, kas ir tiesīgs izmantot atlaides pārtrauca izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus, nevis iegādājās biļeti par maksu:

Ja salīdzina veikto validāciju skaitu pēc biļetes veida (stundas biļetes, viena brauciena biļetes, abonements vienam vai visiem maršrutiem), var secināt, ka populārākais veids ir visu veidu abonementu biļetes un stundas biļetes, kam seko viena brauciena biļetes, savukārt, validāciju skaits ar viena maršruta transportlīdzekļu biļetēm ir vismazākais (grafikā ir iekļauti tikai tie lietotāji, kas izmanto daļējas atlaides vai maksā pilnu cenu, jo 100% atlaide automātiski nozīmē abonementa biļeti visiem transporta veidiem, kas neproporcionāli ietekmētu sadalījumu):

Savukārt, ja analizē unikālo klientu skaitu, tad stundas biļešu izmantotāju skaits ir vislielākais, ar vairāk nekā 127 tūkstošiem šādu klientu, kam seko visa veida abonementu lietotāju skaits (~39 tūkstoši), viena brauciena biļetes (~15 tūkstoši lietotāju gada sākumā, kas pieaug līdz 52 tūkstošiem lietotāju maijā) un tikai 8 tūkstoši viena maršruta abonementu lietotāji:

Turpinājumā sadalīsim pasažierus vēl divās daļās (šo dalījumu izmantosim arī nākamajā sadaļā), izdalot tos, kuri veic ir 60 vai vairāk nekā validācijas mēnesī, jeb vismaz 2x dienā (bieži) un klientus, kuriem mazāk nekā 60 validācijas (parasti). Var secināt, ka tie, kas sabiedrisko transportu izmanto bieži veic apmēram pusi no visām validācijām, bet sastāda tikai ~11% no visiem klientiem:

Nākamajā sadaļā analizēsim detalizētāk katru no pasažieru kategorijām. Turpmāk šajā nodaļā izmantosim tikai gada pirmos divus mēnešus, jo tie parāda ikdienas sabiedriskā transporta lietošanas paradumus. Raksta pielikumā ir apkopoti dati par katru no pasažieru kategorijām. Apkopotie dati par tām pasažieru kategorijām, kurām ir piešķirtas 100% atlaides:

MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January4.739.5094782130159.690
February4.626.0314542029159.450

Līdzīgi apskatīsim to pasažieru kategoriju, kuriem ir piešķirtas daļējas atlaides:

MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January3.485.437341513157.904
February3.470.530263513156.001

Kā pēdējos analizēsim tos pasažierus, kas maksā pilnu cenu (dzeltenās biļetes, personalizētie un nepersonalizētie e-taloni):

MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January2.922.267484514120.505
February2.782.569452513119.208

Secinājumi:

 1. Par atvērtajiem datiem – tādiem ir jābūt pieejamiem katram, lai ikviens Rīgas iedzīvotājs var sekot līdzī, apstrādāt un palīdzēt arī pašam datu īpašniekam paskatīties uz tiem no cita skatu punkta un iespējams konstatēt nepilnības vai nepieciešamos uzlabojumus to sniegtajos pakalpojumos. Kā arī privātais sektors no tiem var radīt jaunus pakalpojumus un risinājumus;
 2. 45% validāciju ir ar 100% atlaidi. Pārējos 55% validāciju ir pasažieri brauc ar dažādu veidu līdzmaksājumiem (daļējas atlaides, pilna cena, dzletenās biļetes, rīdzinieku biļetes).Tikai 13% no veiktajām validācijām ir par pilnu cenu, pārējie brauc ar dažāda veida atlaidēm vai līdzmaksājumu (piemēram, Rīdzinieku kartes īpašniekiem RD sedz starpību starp biļetes cenu un tās pašizmaksu). 
 3. 88% no pasažieriem veic mazāk nekā 60 validācijas mēnesī, toties atlikušie 11% veic gandrīz 50% no validācijām. Lielākā daļa pasažieru brauc retāk nekā divas reizes dienā, bet tie kas brauc biežāk, brauc līdz pat 4-6 reizēm dienā;
 4. Stundas biļetes izmanto lielākais personalizēto e-talonu īpašnieku skaits (127.000 unikālu lietotāju, kas ir veic aptuveni 2.2 miljoni validāciju mēnesī). Ir jāapsver iespēja aizvietot visas viena brauciena biļetes ar stundas biļetēm. Tas minimāli ietekmētu RS ieņēmumus, bet varētu palielināt pasažieru skaitu, jo būtu vienkāršāk un lētāk lietot RS pakalpojumus. Viļņā un Tallinā nav vienu braucienu biļešu, ir tikai laika biļetes;
 5. Atsevišķās atlaižu kategorijās ir ļoti maz unikālo klientu, piemēram, neklātienē izglītojamie vecumā līdz 19 gadiem ir vien 8, ilgstoši sociālās aprūpes centros dzīvojošie ir vien 16 unikāli lietotāji;
 6. Maksimālais validāciju skaits vienā mēnesī pārsniedz 470 reizes, tas nozīmē, ka konkrētais pasažieris ir veicis vairāk nekā 15 validācijas dienā, katru mēneša dienu.

Nākamajā rakstā tiks analizēta Rīgas Satiksmes finanšu situācija un skaidrots veids kā tiek aprēķināta Rīgas Domes dotācija šajā rakstā apskatītajām pasažieru kategorijām.

Pielikums.

Statistika par tām pasažieru kategorijām, kas saņem 100% atlaidi:

 • Skolēni (1.-4.klase, 5-12.klase, profesionālo un arodizglītības iestāžu audzēkņi):
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January1.776.808309192864.288
February1.801.439256192865.036
 • Dižģimeņu vecāki, kuriem ir bērni līdz 24 gadiem un kuri mācās:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January3.8921353137104
February3.8322153038102
 • Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pastāvīgi dzīvojošās personas, kas saņem Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes pakalpojumus:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January41112952616
February38013072416
 • politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January65.12622719282.349
February6132919618272.296

.

 • Nestrādājošie vecuma pensionāri līdz 75 gadu vecumam un izdienas pensionāri:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January1.807.461478223158.045
February1.723.098454213057.560
 • Neklātienē izglītojamie vecumā līdz 19 gadiem:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January3167040408
February2758632397
 • Rīgā dzīvesvietu deklarējušie Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidācijas dalībnieki līdz 75 gadu vecumam:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January9.5331721729329
February8.8251291728316
 • Personas ar III invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (nav iekļauti I un II grupas invalīdi, jo šo grupu izmaksas sedz valsts):
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January497.610328303912.900
February476.551304303712.803
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January93381524720
February1.086117384524
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kas vecākas par 75 gadiem:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January577.419362182721.648
February549.216316182621.305

Pasažieru kategorijas, kas saņem daļēju atlaidi:

 • Viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir 3-5 bērni, vecumā līdz 24 gadiem un kuri vēl mācās:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January96.78234146521.866
February90.74825442481.899
 • Rīgā deklarētie strādājošie vecuma un izdienas pensionāri:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January418.110278142613.305
February394.326263132513.096
 • Augstāko izlgītības iestāžu studējošie:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January959.824206122033.571
February1.084.973233132233.891
 • Rīgas pedaģisko iestāžu pedagogi, tehniskie darbinieki un sociālo darba speciālisti:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January484.64527350548.807
February458.51825747518.850
 • Rīdzinieka kartes īpašnieki:
MonthKopējās validācijasMaksimālais validāciju skaitsMediānaVidējais validāciju skaitsUnikālie lietotāji
January1.492.30915048103.368
February1.409.68315248101.312